بازی رایانه ای و کنسول بازی

تجربه حس شیرین قدرت با هم افزایی (Synergy) ، جعبه ابزار بازی سازان (81)

چند سالی می گردد که کانال یوتیوب جعبه ابزار بازی سازان (Game Makers Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به آنالیز و توصیف جنبه های مختلف بازی های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می پردازد. من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با...

19 تیر 1399