ماجرای کشف لاشه 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی از منزل طبری

به گزارش اهدا بلاگ، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار گردید.

ماجرای کشف لاشه 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی از منزل طبری

جهت دریافت خدمات درب ضد سرقت چینی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش خبرنگاران به نقل از میزان، قاضی بابایی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن جلسه دادگاه از وکیل متهم طبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در صندلی قرار گیرد.

قاضی بابایی به وکیل متهم طبری گفت: در خصوص اتهامات موکل خود دایر بر اخذ رشوه از مصطفی احتیاج آذری دفاعیات خود را شرح دهید.

وکیل متهم طبری مطرح کرد: دفاع از موکل در خصوص این موضوع اتهامی به شرح لایحه اختصاصی در ارتباط با همین موضوع در 21 صفحه تقدیم دادگاه خواهد شد و به طور شفاهی از روی لایحه قرائت می گردد.

وکیل متهم طبری بیان نمود: مطلبی داشتیم که اگر اینجا عرض نکنم نمی گردد. درباره موضوع دفتر خانه و نقل و انتقال در بند 5 اتهامات باید بگویم در این خصوص جعلی صورت نگرفته، موکل بنده از ناحیه همسرش و احتیاج آذری به وکالت از حیدری فرد حضور پیدا کرد.

قاضی بابایی خطاب به نماینده دادستان گفت: آیا در خصوص موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری پاسخی دارید؟

قهرمانی در پاسخ گفت: بله

وکیل متهم طبری در این هنگام اجازه ادامه دفاعیات را خواست که رییس دادگاه اجازه داد.

وکیل متهم طبری گفت: در خصوص ملکی (در جلسه قبل در خصوص ان فیلمی هم پخش شد) ارزشی که برای ان اعلام شده است اغراق آمیز است.

وکیل متهم طبری در ادامه گفت: فیلم پخش شده در دادگاه به صورت فنی و سه بعدی نمی تواند ادله اثبات جرم باشد.

قاضی خطاب به وکیل متهم طبری، گفت: آقای وکیل آنچه در دادگاه پخش شد فیلم نبود بلکه تصاویری بود که از طریق ضابطین تهیه شده بود و با اجازه دادگاه پخش شد؛ اینکه شما از پخش فیلم سخن می گویید، باید بدانید که یک فیلم متضمن خصائص ویژه ای است.

وکیل متهم طبری در ادامه توضیح داد: شرط فیمابین طبری و احتیاج آذری هرگز تحویل دریافت ساختمان مستقر در زمین های بابلسر نبود، به عبارت دیگر ملک مذبور به صورت غیر رسمی به همسر موکل من انتقال یافت.

وکیل متهم طبری اضافه نمود: موکل من در غیاب احتیاجآذری و در ایام اقامت وی در خارج هر از چند گاهی برای نظارت بر فرایند پیشرفت ساختمان به محل مورد نظر سرکشی می نموده تا ساختمان مذبور هرچه زودتر آماده گردد و به فروش نهایی برسد.

وکیل متهم در ادامه با اشاره به موضوع لاشه های 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی که از منزل متهم کشف شده است، گفت: این لاشه های 15 فقره چک که مندرج در کیفرخواست است هیچگاه به بانک انتقال نیافته.

وکیل متهم طبری توضیح داد: منشأ روابط قرارداد های حقوقی طبری و احتیاجآذری از آنجایی ناشی می گردد که احتیاجآذری از فعالان اقتصادی کشور در حوزه هایی، چون طلا و پروتئین و همشهری طبری بوده است.

وکیل متهم طبری در ادامه گفت: موکل 5 قطعه زمین ثبتی بر روی کاغذ با همان کاربری از مصطفی احتیاجآذری خریداری نموده، دادسرا به کدامین دلیل پیگیری ادعای پفراینده احتیاجآذری را مرتبط دانسته است.

وکیل متهم طبری بیان نمود: در کیفرخواست از آقایان عزیزخانی و ماهوتی تحقیق شده و اظهارات آنان استناد شده از دادگاه استدعا می گردد در خصوص سوابق ماهوتی با احتیاجآذری تحقیق گردد.

وکیل متهم طبری درباره بی اطلاع بودن همسر موکل از موضوع وکالت نامه ها گفت: موکل همسر خود را آگاه ساخته است. در هنگام انتقال 5 فقره زمین در بابلسر همسر موکل در دفترخانه 344 حضور یافته و اظهارات

همسر موکل مبنی بر بی اطلاعی مربوط به وکالت نامه تنظیمی در دفتر خانه 718 است موکل عمل پنهانی انجام نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه شرحات پیرامون دفاعیه انجام شده از سوی وکیل متهم طبری، در صندلی قرار گیرد.

قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت احدی از متهمان پفراینده به نام منصوری گفت: امیدواریم با پیگیری مقامات ذیربط ایران و مقامات دولت رومانی ابعاد این حادثه دقیقا و سریعا آنالیز گردد و درباره نحوه و علت فوت نامبرده ، پاسخ روشن و رسمی و قانع نماینده به دستگاه قضایی ایران ارائه گردد.

نماینده دادستان گفت: دادسرا در فرآیند تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در خصوص اتهامات همه متهمان از جمله متهم منصوری آنالیز های موثر را انجام داده و مستندات فراوانی را تحصیل نموده است لذا نبود متهم منصوری از نظر دادسرا هیچ خللی بر فرایند دادرسی پفراینده ایجاد نمی نماید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می نماید.

نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وکیل متهم طبری گفت: وکیل متهم که مدعی است موکلش طی 20 سال سر سوزنی تخلف مرتکب نشده، شرح نمی دهد که موکلشان چرا بدون داشتن سمت و بدون تصریح به وکالت، به جای همسرش در 5 فقره اثر انگشت درج می نماید؛ حال آنکه بر اساس ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور این عمل موکل وی جرم جعل محسوب می گردد.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ادعای وکیل متهم مبنی بر 5 مورد نقض قانون از سوی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل صراحتاً با مصداق باید بگویند که کدام اصل قانونی از سوی نماینده دادستان و دادسرا نقض شده است؛ آیا ما چیزی خارج از موضوع را مطرح کردیم؟

نماینده دادستان توضیح داد: وکیل متهم نقض اصل تضمین حقوق طرفین را مطرح می نماید؛ وی ناراحت است که من از تخته وایت برد استفاده می کنم؛ خب ایشان هم از این تخته استفاده نمایند و اگر لازم داشته باشند ما آن را برایشان تهیه می کنیم.

قهرمانی توضیح داد: وکیل متهم از نقض اصل بی طرفی توسط نماینده دادستان سخن می گوید؛ سوال من این است که آیا نماینده دادستان باید اصل بی طرفی را لحاظ کند؟ نماینده دادستان طرف دعوا است و مدعی العموم محسوب می گردد.

نماینده دادستان توضیح داد: وکیل متهم در جلسه امروز دادگاه از نمایش فیلم تکنیکی سخن گفت؛ در اینجا باید متذکر شوم که ما آن فیلم را به عنوان ادله جرم به کار نبردیم، بلکه، چون آقای طبری گفت آن زمین دیمی است به اذهان چنین القا شد که یک بیابان است حال آنکه ما نشان دادیم که این زمین به تعبیر آقای طبری دیمی دارای چه تصاویر لوکس و چشم نوازی می باشد و در حاشیه دریا است؛ البته فیلم های بیشتری نیز وجود دارد. همچنین وکیل متهم می گوید فیلم مربوط به ملک را در حالت اولیه نشان دهید که باید بگویم آن را هم نشان می دهیم.

نماینده دادستان در ادامه بیان نمود: خواهشم این است در خصوص یک و نیم میلیارد تومان، وکیل متهم طبری، پفراینده را بخواند ما تمام حساب ها را درآوردیم. متهم طبری در تاریخ 11.3.89 یک میلیارد به حساب ابراهیم غفاری که کارمند احتیاج آذری بود ریخت. روی هوا نمی توان حرف زد. متهم طبری سال 89 یک میلیارد به احتیاج آذری می دهد که همان نیز مظنون به پولشویی است.

نماینده دادستان گفت: ما اسناد را آنالیز کردیم و در دفاتر احتیاج آذری هاردی با اطلاعات خوبی به دست آوردیم. در اسناد اقتصادی احتیاج آذری پفراینده ای در خصوص طبری دارد. حساب چک ها را درآوردیم که گفتند وصول کردیم و داده ایم به متهم طبری. پول ها را به صورت نقدی به متهم طبری در دفترش تحویل می دادیم و همه چک ها وصول شده است.

قهرمانی گفت: از طرفی ملک در زمان واگذاری کاربری زراعی داشته، اما اگر زراعی بوده چرا در این ملک ویلای لوکس ساخته شد که این یک جرم دیگر است و بر اساس کدام مجوز بوده است؟

قهرمانی گفت: اختیارات فرایند کار را متهم طبری داشته است. طبری 5 وکالت جعلی را به فردی برای پیگیری امور ثبتی می دهد. به چه علتی، برای پروانه ساختمان به برادر خانم احتیاج آذری وکالت می دهد؟

نماینده دادستان گفت: اگر مدعی هستید که بابت حساب و کتاب بوده چرا ملک تمام شده و متهم طبری با خانواده به آنجا میرفته است؟

وی اضافه نمود: قرارداد میان طبری و احتیاجآذری را نیز ارائه دهید. در پفراینده به راشی و مرتشی اذعان داریم. در بحث یک میلیارد تومان نیز به داین و مدیون اذعان داریم، همچنین مهندس بودن طبری برای بنده احراز نشده است و تقاضا دارم که مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی را بیاورید.

قهرمانی با اشاره به اظهارات وکیل متهم طبری که گفته بود نام موکل در اسناد آمده است، گفت: در 5 فقره سند جعلی اسم طبری کجا آمده است؟ از دادگاه تقاضا دارم که از آقای مصدق به عنوان آگاه شرحات را استماع کند.

قاضی بابایی از مصدق به عنوان آگاه پفراینده خواست در صندلی حاضر گردد.

نماینده دادستان بیان نمود: آقای مصدق کارشناس رسمی دادگستری است. وی کارمند شاغل در معاونت اجرایی قوه قضاییه بود که طبری ایشان را 15 روز برای پیگیری ثبتی ملک بابلسر به آنجا می فرستد.

مصدق به عنوان آگاه گفت: طبری به من گفت که ملک برای خانمی در خارج از کشور است و امور ملک را پیگیری کن، من از 5 سند تک برگ و نقشه جانمایی عکس گرفتم و طبری دستش را روی اسناد می گذاشت، به طبری گفتم باید به ثبت آنجا مراجعه کنم.

آگاه پفراینده اضافه نمود: طبری گفت با ثبت آنجا هماهنگ کردم با شما همکاری نمایند.

قاضی سوال کرد چرا طبری دستش را روی اسم افراد می گذاشت؟ آگاه پفراینده پاسخ داد نمی دانم که دلیل پنهان کردن نام خانم شان چه بود، در اداره ثبت گفتم که ملک برای همسر یکی از نمایندگان مجلس است، طبری نمی خواست که من اطلاعی از جزئیات ملک داشته باشم.

قاضی بابایی پرسید: کی متوجه شدید که ملک متعلق به همسر طبری است؟

مصدق به عنوان آگاه پفراینده پاسخ داد: وقتی به نام آگاه من را احضار کردند متوجه شدم که ملک برای همسر طبری می باشد اداره ثبت نیز از این موضوع اطلاعی نداشت.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 15 تیر 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 189

به "ماجرای کشف لاشه 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی از منزل طبری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ماجرای کشف لاشه 15 فقره چک 450 میلیارد تومانی از منزل طبری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید