تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟

به گزارش اهدا بلاگ، دیدن سگ در خواب می تواند معناهای مختلفی داشته باشد، چرا که سگ از یک نگاه، حیوانی وفادار و خانگی است و از نگاهی دیگر، حیوانی درنده و از دسته گرگ هاست. به هر حال تعبیر خواب سگ سیاه و سفید می تواند مربوط به احساسات و غرایز شما باشد. در این مطلب با ما همراه باشید تا جزئیات بیشتر درمورد این خواب را بیابید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر معبرین اسلامی

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

  • اگر سگی سفید و وحشی را در خواب ببینی، یا ببینی که می خواهد به شما حمله کند، تعبیر خواب حمله سگ نشان از دشمنان شما دارد که قصد دارند به شما صدمه بزنند. هرچه این سگ سفید عظیم تر باشد یعنی دشمنتان قوی تر است. ناگفته نماند که اگر از در دوستی با این فرد وارد شوید می توانید این خصومت را به آشتی تبدیل کنید چرا که ذات آن شخص خوب است و قلب مهربانی دارد.
  • اگر ببینی که سگ سفید که وحشی هست را کشته ای به این معناست که دشمن و رقیب خود را شکست می دهی.
  • سگ سیاه به معنای شخصی است که با شما دشمنی دارد و اصالتش عرب است و سگ سفید یعنی دشمن شما فارسی زبان است.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید به صورت موضوعی

تعبیر خواب سگ سیاه عظیم

اگر شخص در خواب سگی سیاه ببیند که جثه اش عظیم هم باشد و از آن ترس به دلتان راه پیدا کند، به این معناست که احساسات و عواطف شما نقشی برجسته در زندگی تان ایفا می نماید. همچنین، تعبیر آن است که شما دچار افکار منفی هستید و این فکرها شما را پریشان نموده است.

تعبیر خواب سگ سیاه کوچک

اگر سگی که در خواب دیده اید سیاه باشد و کوچک، یعنی دسیسه و فتنه ای برای شما رخ می دهد که تا حدی مشکل آفرین است. بنابراین، میزان دشمنی و خصومت با شما به اندازه سگ بستگی دارد هرچه کوچک تر باشد، کمتر نگران باشید.

تعبیر خواب حضور سگ سیاه در کنار شما

اگر در خواب ببینی که سگی سیاه در کنار شما راه می رود و همراهی ات می نماید، یعنی در روابط و معاشرت های خود احساس آرامش و آسودگی خاطر دارید، اما مشکل این جاست که در پس این روابط، افراد چهره حقیقی خود را پنهان نموده اند و قصد دارند به شما ضربه بزنند.

تعبیر خواب پارس کردن سگ سیاه

اگر در خواب دیدی که با سگی سیاه روبرو شدید و پارس می نماید، تعبیر آن است که در رابطه با معاشرت های خود حواستان را جمع کنید. احتمالاً در اطراف شما کسانی هستند که به شما حسادت می ورزند و قصد دارند شخصیت شما را تخریب نمایند. به علاوه، در زمینه کاری امکان دارد همکارانتان برای شما دردسری ایجاد نمایند که صندلی شغلی شما به خطر بیفتد.

تعبیر خواب سگ سفید عظیم

سگ سفید و عظیم در خواب نماد شدت دریافت مسئله ای در زندگی شماست و این مشکل در زندگی تان بدتر می گردد. حال آن که سگ سفید کوچک در خواب به معنای آن است که مشکل شما حل می گردد و نگرانی چندانی وجود ندارد.

تعبیر خواب پارس کردن سگ سفید

اگر خواب ببینی سگی سفید پارس می نماید، سمبلی از چیزهای مختلفی است. شاید خواب می خواهد هشدار دهد که مواظب نیک نامی و شهرت خود باشید که محتمل است در نظر مردم وجه شما بد گردد. معنای دیگر آن است که ممکن است با چالشی در زندگی روبه رو شوید که باید خود را برای روبرو با آن آماده کنید.

تعبیر خواب سگ سفید سرزنده

اگر یک مرد در خواب سگ سفید ببیند، به این معناست که شخصی به او حسادت می نماید. اما اگر یک زن این خواب را دید، تعبیر آن است که شخصیت این زن، فردی آزاد و مستقل است.

تعبیر خواب سگ سفیدی که به زنجیر کشیده شده است

اگر در خواب دیدی سگ سفیدی به جایی قل و زنجیر شده است یا در جایی حبس شده است، یعنی حماقت هایی از شما سر می زند که باعث شرمساری و خجالت زدگی تان می گردد.

تعبیر خواب حضور سگ سفید در کنار شما

اگر شخص در خواب ببیند که سگی سفید در کنار اوست و همراهی اش می نماید، به این معناست که با یاری حس ششم و نیروی شهود خود از دل مسائل پیروز بیرون می آیید.

تعبیر خواب سگ سفید با توانایی منحصر به فرد

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینی و این سگ مهارت یا توانایی خاص داشته باشد، برای مثال، سگ سفیدی را ببینی که بسیار سریع و چابک است و استعداد خاصی را در آن سگ مشاهده کنی، به این معناست که شما نیز باید روی همین استعداد خود متمرکز شوید تا پیروزیت کسب کنید.

تعبیر خواب دسته ای از سگ های سفید وحشی

اگر در خواب دسته ای از سگ های سفید را ببینی که وحشی باشند و قصد حمله داشته باشند یعنی شما در زندگی از چیزی بسیار می ترسید و احساس ناامنی دارید.

تعبیر خواب داشتن سگ سفید خانگی

اگر در خواب دیدی که حیوان خانگی شما سگی به رنگ سفید است و قلاده یا زنجیری به گردنش بسته ای، تعبیر آن است که به دلیل بی مبالاتی و سهل انگاری دچار زیان اقتصادی و خسارت های هنگفتی می شوی.

تعبیر خواب جنگ بین سگ های سفید

اگر در خواب ببینی چندین سگ سفید در حال دعوا با یکدیگر هستند، به معنای مشاجره و بحث های خانوادگی است و شما با آن ها اختلافاتی دارید.

تعبیر خواب کشتن سگی سفید و پلید

اگر در خواب سگی سفید را کشتی که شرور و بدجنس باشد، به این معناست که شرارت ها و بدی های وجود خود را از بین می برید و از آن ها رهایی می یابید. همچنین می تواند به معنای پیروزی از رقبا و کسب پیروزیت تعبیر گردد.

تعبیر خواب سلاخی کردن سگ سفید

اگر در خواب دیدی در حال سلاخی کردن سگ سفیدی هستی که صاحب آن فردی است که شما به او علاقه دارید، این گونه تعبیر می گردد که شما در وفادار بودن به این شخص و اعتماد کردن به او مردد شده اید.

تعبیر خواب بریدن سر سگ سفید

بریدن سر سگ سفید در خواب نشان دهنده آن است که شخصی از نزدیکانتان را ناامید می کنید و روحیه او را تضعیف می کنید. شما قصد دارید برای این فرد مشکل درست کنید.

تعبیر خواب سگ سفید مرده

اگر در خواب سگ سفیدی را دیدی که بی جان است و مرده یعنی شما چیزی را از دست می دهید که می تواند مربوط به ایجاد احساس امنیت و اعتمادبه نفس در زندگی تان باشد.

تعبیر خواب سگ سفید راهنما

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید

سگ سفیدی که راهنمای شما باشد، نمادی از اقتدار بیننده خواب است. این شخص قادر است امیال و احساسات خود را به خوبی کنترل و مدیریت کند.

تعبیر خواب در آغوش دریافت سگ سفید

اگر در خواب ببینید که سگ سفیدی را در آغوش می گیری و این سگ را همراه خود نگه می داری، تعبیر آن است که شما نیروی غریزی قوی داری و این نیرو در مراحل زندگی بسیار برای شما یاری رسان است.

تعبیر خواب بازی کردن با سگ سفید

اگر در خواب خود را مشغول بازی با سگی سفید دیدی، به این معناست که تمامی رقیبان خود را شکست داده و دستاوردهای عظیمی خواهی داشت.

تعبیر خواب شکار سگ سفید

شکار کردن سگ سفید در خواب نمادی از سبک سری است. شخصی که این خواب را می بیند اهل خوشی های زودگذر است و آینده نگر نیست.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط سگ سفید

اگر در خواب دیدی که سگ سفیدی شما را گاز می گیرد، به این معناست که شخصی شما را تهدید می نماید و از لحاظ جسمی به شما آسیب وارد می نماید و مورد ضرب و شتم قرار می گیری. افراد شرور برای شما مشکل درست می نمایند و از دست آن ها آسایش نداری و می تواند به معنای مسائل مربوط به اعتیاد و مواد مخدر نیز باشد که ممکن است دچارش شوید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر روانشناسان

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر آنلی بیتون

اگر خواب در خواب دیدی سگی سفید با حالتی محبت آمیز به شما نزدیک گردد، تعبیر آن است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود خوشبخت می شوید.

تعبیر سگ سیاه در خواب از لحاظ روانشناسی

سگ سیاه نشانه افسردگی و اندوه است یا آن که بیننده خواب ترس از مرگ دارد. به این معناست که خبر مرگ شخصی در راه است و وجود شما از یاس و ناامیدی پر شده است، به همین خاطر شور زندگی در شما وجود ندارد.

همچنین سگ در تعابیر به نوعی این گونه تفسیر شده است که با عالم اموات در ارتباط است و به این علت که سگی با این رنگ به معنای مرگ و از دست دادن جان تعبیر می گردد، می توان نتیجه گرفت که چنین خوابی خبر از مرگ می دهد.

تعبیر سگ سفید در خواب از لحاظ روانشناسی

سفید همیشه رنگی مثبت به حساب آمده است و سگ نمادی از دوستی و صلح است. هنگامی که سگی سفید در خواب فرد ظاهر گردد، به معنای روابط فرد با خانواده و نزدیکانش است که ناخودآگاهش برای او تداعی می نماید. در واقع، سگ سفید مظهری از هدایت برای زندگی است و این خواب شما را دعوت به خودشناسی می نماید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید در کتاب ﺳﺮزمین رویا

  • اگر در خواب سگ سفیدی ببینی، ثروت عظیمی نصیب شما می گردد.
  • اگر در خواب سگ سیاه ببینی، تعبیر آن است که باید حواس خود را جمع کنی تا از سوی دشمنان آسیبی به شما نرسد.

سخن آخر

با این حال اگر با توجه به مطالب ذکر شده در این مطلب موفق به تعبیر خواب سگ سیاه و سفید نشده اید، خواب خود را در پایین همین صفحه با کارشناسان ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 3 آبان 1399 بروزرسانی: 17 خرداد 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 404

به "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟" امتیاز دهید

21 کاربر به "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟"

2 دیدگاه

مریم 31 مرداد 1400

سلام.وقت بخیر.پدر من ساعتای 5 صبح یه خواب دیده خواستم تعبیرش کنین.خواب دیده که پدر و مادر و برادرش (که تو واقعیت فوت کردن) یه کامیون واسه پدرم گوشت قرمز خام اوردن و میگن که با این گوشتا واسه خودش ساختمان بسازه.و دیده که چند نفر با اون گوشتا دارن ساختمان واسه پدرم میسازن(اون افرادی که ساختمان میساختن هم تو واقعیت فوت شدن)
بعد تو خواب دید که یه سگ سیاه سفید با چهره ی زشت به بابام حمله کرد ولی پدرم نترسید و اون سگ هم نتونست اسیبی بزنه ولی سگ یدفه به شکل یه دختر زیبا درومد.
با تشکر

پاسخ به مریم

علی 21 تیر 1400

سگی که پوستش سیاه و سفید باشه شبیه شکاری...تعبیرش چیه....ممنون

پاسخ به علی
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید