تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟

به گزارش اهدا بلاگ، دیدن سگ در خواب می تواند معناهای مختلفی داشته باشد، چرا که سگ از یک نگاه، حیوانی وفادار و خانگی است و از نگاهی دیگر، حیوانی درنده و از دسته گرگ هاست. به هر حال تعبیر خواب سگ سیاه و سفید می تواند مربوط به احساسات و غرایز شما باشد. در این مطلب با ما همراه باشید تا جزئیات بیشتر درمورد این خواب را بیابید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر معبرین اسلامی

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

  • اگر سگی سفید و وحشی را در خواب ببینی، یا ببینی که می خواهد به شما حمله کند، تعبیر خواب حمله سگ نشان از دشمنان شما دارد که قصد دارند به شما صدمه بزنند. هرچه این سگ سفید عظیم تر باشد یعنی دشمنتان قوی تر است. ناگفته نماند که اگر از در دوستی با این فرد وارد شوید می توانید این خصومت را به آشتی تبدیل کنید چرا که ذات آن شخص خوب است و قلب مهربانی دارد.
  • اگر ببینی که سگ سفید که وحشی هست را کشته ای به این معناست که دشمن و رقیب خود را شکست می دهی.
  • سگ سیاه به معنای شخصی است که با شما دشمنی دارد و اصالتش عرب است و سگ سفید یعنی دشمن شما فارسی زبان است.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید به صورت موضوعی

تعبیر خواب سگ سیاه عظیم

اگر شخص در خواب سگی سیاه ببیند که جثه اش عظیم هم باشد و از آن ترس به دلتان راه پیدا کند، به این معناست که احساسات و عواطف شما نقشی برجسته در زندگی تان ایفا می نماید. همچنین، تعبیر آن است که شما دچار افکار منفی هستید و این فکرها شما را پریشان نموده است.

تعبیر خواب سگ سیاه کوچک

اگر سگی که در خواب دیده اید سیاه باشد و کوچک، یعنی دسیسه و فتنه ای برای شما رخ می دهد که تا حدی مشکل آفرین است. بنابراین، میزان دشمنی و خصومت با شما به اندازه سگ بستگی دارد هرچه کوچک تر باشد، کمتر نگران باشید.

تعبیر خواب حضور سگ سیاه در کنار شما

اگر در خواب ببینی که سگی سیاه در کنار شما راه می رود و همراهی ات می نماید، یعنی در روابط و معاشرت های خود احساس آرامش و آسودگی خاطر دارید، اما مشکل این جاست که در پس این روابط، افراد چهره حقیقی خود را پنهان نموده اند و قصد دارند به شما ضربه بزنند.

تعبیر خواب پارس کردن سگ سیاه

اگر در خواب دیدی که با سگی سیاه روبرو شدید و پارس می نماید، تعبیر آن است که در رابطه با معاشرت های خود حواستان را جمع کنید. احتمالاً در اطراف شما کسانی هستند که به شما حسادت می ورزند و قصد دارند شخصیت شما را تخریب نمایند. به علاوه، در زمینه کاری امکان دارد همکارانتان برای شما دردسری ایجاد نمایند که صندلی شغلی شما به خطر بیفتد.

تعبیر خواب سگ سفید عظیم

سگ سفید و عظیم در خواب نماد شدت دریافت مسئله ای در زندگی شماست و این مشکل در زندگی تان بدتر می گردد. حال آن که سگ سفید کوچک در خواب به معنای آن است که مشکل شما حل می گردد و نگرانی چندانی وجود ندارد.

تعبیر خواب پارس کردن سگ سفید

اگر خواب ببینی سگی سفید پارس می نماید، سمبلی از چیزهای مختلفی است. شاید خواب می خواهد هشدار دهد که مواظب نیک نامی و شهرت خود باشید که محتمل است در نظر مردم وجه شما بد گردد. معنای دیگر آن است که ممکن است با چالشی در زندگی روبه رو شوید که باید خود را برای روبرو با آن آماده کنید.

تعبیر خواب سگ سفید سرزنده

اگر یک مرد در خواب سگ سفید ببیند، به این معناست که شخصی به او حسادت می نماید. اما اگر یک زن این خواب را دید، تعبیر آن است که شخصیت این زن، فردی آزاد و مستقل است.

تعبیر خواب سگ سفیدی که به زنجیر کشیده شده است

اگر در خواب دیدی سگ سفیدی به جایی قل و زنجیر شده است یا در جایی حبس شده است، یعنی حماقت هایی از شما سر می زند که باعث شرمساری و خجالت زدگی تان می گردد.

تعبیر خواب حضور سگ سفید در کنار شما

اگر شخص در خواب ببیند که سگی سفید در کنار اوست و همراهی اش می نماید، به این معناست که با یاری حس ششم و نیروی شهود خود از دل مسائل پیروز بیرون می آیید.

تعبیر خواب سگ سفید با توانایی منحصر به فرد

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینی و این سگ مهارت یا توانایی خاص داشته باشد، برای مثال، سگ سفیدی را ببینی که بسیار سریع و چابک است و استعداد خاصی را در آن سگ مشاهده کنی، به این معناست که شما نیز باید روی همین استعداد خود متمرکز شوید تا پیروزیت کسب کنید.

تعبیر خواب دسته ای از سگ های سفید وحشی

اگر در خواب دسته ای از سگ های سفید را ببینی که وحشی باشند و قصد حمله داشته باشند یعنی شما در زندگی از چیزی بسیار می ترسید و احساس ناامنی دارید.

تعبیر خواب داشتن سگ سفید خانگی

اگر در خواب دیدی که حیوان خانگی شما سگی به رنگ سفید است و قلاده یا زنجیری به گردنش بسته ای، تعبیر آن است که به دلیل بی مبالاتی و سهل انگاری دچار زیان اقتصادی و خسارت های هنگفتی می شوی.

تعبیر خواب جنگ بین سگ های سفید

اگر در خواب ببینی چندین سگ سفید در حال دعوا با یکدیگر هستند، به معنای مشاجره و بحث های خانوادگی است و شما با آن ها اختلافاتی دارید.

تعبیر خواب کشتن سگی سفید و پلید

اگر در خواب سگی سفید را کشتی که شرور و بدجنس باشد، به این معناست که شرارت ها و بدی های وجود خود را از بین می برید و از آن ها رهایی می یابید. همچنین می تواند به معنای پیروزی از رقبا و کسب پیروزیت تعبیر گردد.

تعبیر خواب سلاخی کردن سگ سفید

اگر در خواب دیدی در حال سلاخی کردن سگ سفیدی هستی که صاحب آن فردی است که شما به او علاقه دارید، این گونه تعبیر می گردد که شما در وفادار بودن به این شخص و اعتماد کردن به او مردد شده اید.

تعبیر خواب بریدن سر سگ سفید

بریدن سر سگ سفید در خواب نشان دهنده آن است که شخصی از نزدیکانتان را ناامید می کنید و روحیه او را تضعیف می کنید. شما قصد دارید برای این فرد مشکل درست کنید.

تعبیر خواب سگ سفید مرده

اگر در خواب سگ سفیدی را دیدی که بی جان است و مرده یعنی شما چیزی را از دست می دهید که می تواند مربوط به ایجاد احساس امنیت و اعتمادبه نفس در زندگی تان باشد.

تعبیر خواب سگ سفید راهنما

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید

سگ سفیدی که راهنمای شما باشد، نمادی از اقتدار بیننده خواب است. این شخص قادر است امیال و احساسات خود را به خوبی کنترل و مدیریت کند.

تعبیر خواب در آغوش دریافت سگ سفید

اگر در خواب ببینید که سگ سفیدی را در آغوش می گیری و این سگ را همراه خود نگه می داری، تعبیر آن است که شما نیروی غریزی قوی داری و این نیرو در مراحل زندگی بسیار برای شما یاری رسان است.

تعبیر خواب بازی کردن با سگ سفید

اگر در خواب خود را مشغول بازی با سگی سفید دیدی، به این معناست که تمامی رقیبان خود را شکست داده و دستاوردهای عظیمی خواهی داشت.

تعبیر خواب شکار سگ سفید

شکار کردن سگ سفید در خواب نمادی از سبک سری است. شخصی که این خواب را می بیند اهل خوشی های زودگذر است و آینده نگر نیست.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط سگ سفید

اگر در خواب دیدی که سگ سفیدی شما را گاز می گیرد، به این معناست که شخصی شما را تهدید می نماید و از لحاظ جسمی به شما آسیب وارد می نماید و مورد ضرب و شتم قرار می گیری. افراد شرور برای شما مشکل درست می نمایند و از دست آن ها آسایش نداری و می تواند به معنای مسائل مربوط به اعتیاد و مواد مخدر نیز باشد که ممکن است دچارش شوید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر روانشناسان

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید از نظر آنلی بیتون

اگر خواب در خواب دیدی سگی سفید با حالتی محبت آمیز به شما نزدیک گردد، تعبیر آن است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود خوشبخت می شوید.

تعبیر سگ سیاه در خواب از لحاظ روانشناسی

سگ سیاه نشانه افسردگی و اندوه است یا آن که بیننده خواب ترس از مرگ دارد. به این معناست که خبر مرگ شخصی در راه است و وجود شما از یاس و ناامیدی پر شده است، به همین خاطر شور زندگی در شما وجود ندارد.

همچنین سگ در تعابیر به نوعی این گونه تفسیر شده است که با عالم اموات در ارتباط است و به این علت که سگی با این رنگ به معنای مرگ و از دست دادن جان تعبیر می گردد، می توان نتیجه گرفت که چنین خوابی خبر از مرگ می دهد.

تعبیر سگ سفید در خواب از لحاظ روانشناسی

سفید همیشه رنگی مثبت به حساب آمده است و سگ نمادی از دوستی و صلح است. هنگامی که سگی سفید در خواب فرد ظاهر گردد، به معنای روابط فرد با خانواده و نزدیکانش است که ناخودآگاهش برای او تداعی می نماید. در واقع، سگ سفید مظهری از هدایت برای زندگی است و این خواب شما را دعوت به خودشناسی می نماید.

تعبیر خواب سگ سیاه و سفید در کتاب ﺳﺮزمین رویا

  • اگر در خواب سگ سفیدی ببینی، ثروت عظیمی نصیب شما می گردد.
  • اگر در خواب سگ سیاه ببینی، تعبیر آن است که باید حواس خود را جمع کنی تا از سوی دشمنان آسیبی به شما نرسد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع سگ سیاه و سفید دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 3 آبان 1399 بروزرسانی: 11 آبان 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 404

به "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟" امتیاز دهید

94 کاربر به "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سگ سیاه و سفید چیست؟ دشمن یا رسوایی؟"

29 دیدگاه

داریوش 14 بهمن 1401

سلام. در عالم خواب از یه جایی رد میشدم دیدم یه گله سگ سیاه و سفید وحشی ایستادن،من به اونا نگاه کردم و همه اونا هم به من نگاه میکردن،عین صف مدرسه،
اومدم برگشتم از همون راهی که رفته بودم کفش پای راستم از پام در اومد و مجبور شدم که بایک کفش با جست و خیز فرار کنم،

پاسخ به داریوش

محمدعلی جوهری 4 بهمن 1401

سلام من خواب دیدم در خونمون محکم به هم میخوره رفتم پایین دیدم یه سگ سیاه روی دیولره که شبیه گربه هم بود و رفت اون طرف دیوار
منم رفتم دیدم که یک سگ سیاه و یک سگ سفید دیگه هم اونجا بودند
سگ سفیده خیلی مظلومانه نگاه میکرد

پاسخ به محمدعلی جوهری

ania 21 دی 1401

خواب سه تا سگ دیدم که سیاه و سفید با چثه بزرگ بودن که بخش عظیمی از سیاه رو در برمیگرفتند
و یکی از آنها گوشش آسیب دیده بودو وحشی بودند و میخواستند بهم حمله کنند

پاسخ به ania

حمید بهرامی 4 دی 1401

سلام خواب دیدم سگ سیاو سفیده بزرگ در ماشین ما امد ترس داشتم سگ گله بود ک من بهش اب و غذا داده بود شروع کردن به لیس زدن گردن من

پاسخ به حمید بهرامی

مهر 29 آذر 1401

پسرم، و حدود 10 سال خواب یک سگ مشکی با چشمای سفید رو مداوم میبینم، تعبیرش چیه

پاسخ به مهر

شادی 25 آذر 1401

من بتازگی ازدواج کردم پسر همسرم که بتازگی خواب دیده توزیرزمین خونه قبلیمون یه سگ سیاه وسفید بوده دفعه بعد که میره میبینه زایمان کرده وسگه دستشو میزنه بصورتش ودرمقابلم این نازش میکنه
لطفا این خواب روبرام تهبیر میکنین ممنون

پاسخ به شادی

مه 13 آذر 1401

سلام .من خواب دیدم یه سگ سفیدپشت سرم آروم راه میاد و از سه تا در شیشه ای گذشتیم .
به در سومی که رسیدم سریع درو از پشت قفل کردم .خیالم که راحت شد نمیتونه دنبالم بیاد از پله ها داشتم میرفتم بالا نگاه کردم سگ سفید تبدیل شده بود به یه سگ سیاه خیلی بزرگ که داشت اشک میریخت .و اینکه اصلا پارس نمیکرد
تعبیرش رو بهم بگید لطفا .

پاسخ به مه

بهرام مومنی 12 مرداد 1401

سگی سیاه با گردنی سفید بدون مزاحمت از خانه ام خارج گشت

پاسخ به بهرام مومنی

حمید حسین لو 3 اردیبهشت 1401

سلام خسته نباشید اگر خواب ببینییمدکه در خواب سگی سیاه با مقداری جلوی سینه سفید کسی از دوستام سعی دارد منو گاز بگیرد اما سگ رو بر میگردانت نشانه چیست

پاسخ به حمید حسین لو

مهدی 21 فروردین 1401

سلام من در خانه ی داییم تنها دوتا سگ دیدم که از درو دیوار بالا میرم من هم از ترس رفتم طبقه ی بالا بعد پسر داییم منو دید گفت نترس من نمی‌زارم بیان لطفاً جواب بدید ممنون از لطفتون

پاسخ به مهدی

مهلا 21 فروردین 1401

سلام‌.من خواب دیدم نزدیکای صبح. ی سگ بزرگ و خالدار تو حیاط خانه پدر بزرگم هست سگ های دگ هم دیدم ولی کاری نداشتن .من و خواهر باهم بودیم خواهرم سرش جلوی سگ قرار داشت ب خواهرم میگفتم از کنار سگ بیا اینور گازت نگیره میگفت ن تا اینک سرش خودش برد تو تا نصف دهن سگ گف نگا کن کاریم‌نداره ولی وقتی سرش کامل برد تو دهن سگ ،سگم دهنشو بست از دهنش اب می ریخت تا از خواب بیدار شدم.سگ هم از اول تا اخر فقط داشت منو نگا میکرد.تعبیرش چیه ؟؟

پاسخ به مهلا

رها 26 اسفند 1400

خواب دیدم که یه سگ سفید و یه سگ سیاه رنگ که هردو بزرگ بودن به سمتم میومدن هر کار میکردم خواستم اونا رو از خود دور کنم اونا نزدیک و نزدیکتر میشدن و من چون از سگ خیلی میترسم خیلی وحشت کرده بودم و یه نیشخند روی صورت سگ سفید می‌دیدم

پاسخ به رها

مریم 15 اسفند 1400

دیشب درخواب دیدم سگی بزرگ درکنارم راه میرود سگ سفیدوزیبا بودفکرکردم گوسفندهست وقتی به طرف دیگربرگشت دیدم نصف دیگرش سیاه ووحشتناک است ازترس دویدم واوهم دنبالم دوید به خودم گفتم اگرازاوبترسم وبدوم به طرفم حمله ورمیشه قدم هایم راآرام کردم واو هوایستاد وقتی سرگرم پیداکردن غذابودم سریع ازش دورشدم

پاسخ به مریم

Farashtah 27 بهمن 1400

در خواب سگی سیاه و سفید و خیلی بزرگ و ترسناک دیدم که به طرفم میومد ومن با خودم گفتم این اگه به من حمله کنه منو میکشه و همون موقع سگ برگشت و رفت

پاسخ به Farashtah

حبیب 27 دی 1400

خواب دیدم سگ سیاهی سر سگ سفیدی را به دندان گرفته و میخواهد برود ولی سگ سفید با اینکه بدون سر است به دنبال سگ سیاه میرود و میخواهد سر خود را پس بگیرد.و سر سگ سفید نیز دائما واق واق میکند.و من نظاره گر این تعقیب و گریز هستم.تعبیرش چیست؟ ممنونم.

پاسخ به حبیب

رضا 25 آذر 1400

خواب دیدم سگی پا کوتاه تپل قلاده گردنش بود در کنار گربه ای ایستاده، از روبرو باسرعت به سمت من دوان دوان آمد مثل اینکه بخواهد مرا زیر بگیره نه که گاز بگیر از زیرپام رد شد دوباره از پشت سر برگشت که فرارکردم
پریدم تو ماشین، بار دوم ترسیدم مرا گاز بگیرد

پاسخ به رضا

نگین 21 آذر 1400

خواب دیدم ی سگ سیاه و سفید نشسته بود لب دیوار هعی دور و برو نگاه میکرد.

پاسخ به نگین

لاله 14 آذر 1400

با سلامی گرم و صمیمانه
از سه سال پیش دارم این خواب رو میبینم
در خواب مادرم دو تا سگ رو که یکی سیاهه و یکی قهوه ایی تیره می اندازه روی شانه های من. این سگ ها بسیار وحشی و درنده هستند. هر چقدر که تلاش میکنم اونهارو از خودم دور کنم ولی مادرم دوباره اونها رو می اندازه روی شانه هایم.
خوابی بسیار ترسناکه. و بدتر از اون اینکه چشمهای مادرم هم مثل همون سگهاست.
ممنون میشم تعبیرش کنید.

پاسخ به لاله

Helna 3 آذر 1400

سلام
من خواب دیدم که یه سگ سیاه و یه سگ سفید وسط کوچه بودن منم داشتم میرفتم خونه اینارو دیدم ترسیدم خواستم از یه راه دیگه برم یه دفعه سگ سیاه حرف زد.
بهم گفت بیا از همین راه برو نترس من نمیزارم سگ سفیده سمتت بیاد من تا خونه همراهت میام

پاسخ به Helna

ریحانه 27 آبان 1400

سلام من خواب دید یک سگ قرمز در روستایمان است اون سگ فقط با من خوب بود و وقتی کسی غیر از من نزدیکش میشد پارس میکرد اما بعد از اینکه وارد خانه شدم و بعد رفتم بیرون با دوتا از پسر خاله هام دیدم که اون سگ سفید شد با خال های سیاه اون سگ خیلی آروم بود و ما هم می‌خواستیم برویم به مرغ های مادربزرگم یکم دانه بدهیم جای مرغ ها عوض شده بود و بعد از اینکه من میخواستم بروم بیرون احساس ترس کردم با اینکه خواب بود تا اینکه در رو باز کردم دیدم اون سگ روی دوتا پای عقبش ایستاده ترسیدم و در را بستم و دوباره که در را باز کردم دیدم نزدیک تر شده باز هم ترسیدم و در را بستم که پسر خاله ی بزرگم که دوستش دارم گفت چرا هی درا باز بسته میکنی هان من هم اشاره کردم به اون سگ او هم ترسید تا اینکه من در را باز کردم که دیدم او سرعتش بیشتر میشه و به من میخواهد حمله کند آن دو پسر خاله ام رفتند روی پشت بام آن سگ میخواد من را گاز بگیرد که من جا خالی دادن و رفتم بیرون و در را بستم هر دو پس خاله ام نگران من بودند و آن سگ هم هی داشت میگفتم گشنمه من باید تو را بخورم پسر خاله ی بزرگم میخواست مرا نجات بدهد که بیدار شدم

الان ی دوهفته ای میگزرد و من احساس عجیب دارم و وقتی داداشم باهام شوخی میکند می‌خوام که به او حمله کنم و تا الان من چند جای بدن برادرم رو دندون گرفتم لطفاً کمکم کنید من حتی حالتی روحی خوبی هم ندارم

پاسخ به ریحانه

سارا 13 آبان 1400

خواب دیدم بایکی از آشناها نشسته بودیم یهو یه سگ اومد تولش هم باهاش بود. آشنام بلند شد سگ یکم جلوتر اومدو یه پارس کرد که یهو آشنام با چاقو سرشو برید

پاسخ به سارا

رضا 25 مهر 1400

سلام من خواب دیدم که یک سگ ماده از نوع کوچک و پا کوتاه با توله اش داخل یک سطل بزرگ در دار هست و احساس کردم به کمک نیاز دارد و وقتی که نزدیک شدم سریع رفت انتهای سطل و از ترس خوابید و بنده هم به فکر این افتادم که سطل را با دستگاه فرز پاره کنم و سگ را با توله اش نجات بدم که ناگهان از خواب پریدم و این خواب رو بعد از نماز صبح دیدم یعنی نماز صبح به بعد دقیق نمیدونم
با تشکر از شما

پاسخ به رضا

فاطمه فرزند گل احمد 10 مهر 1400

سلام من یه سوال دارم یه خوابی دیدم اون هم پچدر فواصل طولانی و عین خواب .
خوابم طوری هست که من با یک سگ سیاه و یک سگ سفید در یک کاسه غذا میخورم .یکی و هردو بی نهایت بهم نزدیک هستند و کنارم هستند .هر سه از یک کاسه غذا میخوریم .چیه تعبیر لطفا لطفا جوابمو بدید .این خوابم تکرار شده

پاسخ به فاطمه فرزند گل احمد

سعدی 29 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم سگی زینتی که رنگ آن سفید ولی قسمت تهتانی آن سیاه است و چهره سگ شبیه به خرس است و احتمال دادم که سگ ماده اَست در خیابانی خلوت نزدیک من شد و من آن را صدا زدم و آمد داخل ماشین نشست و من او را روی صندلی جلو ماشین نشاندم و خیلی مطیع و ساکت بود تعبیرش چیه

پاسخ به سعدی

محسن 25 شهریور 1400

با سلام
من خواب دیرم که با همسر و فر ندم که در بغلم بود وارد جایی شدم که چند سگ عظیم جثه بصورت زخمی و بیجان یعنی کشته شده بودند ،قرار داشتند ...موقع بیرون آمدن یکی از سگها که بصورت بیجان افتاده بود با تلاش خودش بلند شد و پارس میکرد ک قصد حمله بمن را داست که در آن لحضه بیرمق بودم و از خواب بلند شدم...احساس میکنم در آن مکان واسهی اسکان موقت رفته بودیم
سگ ها سفید و بزرگ بودند که بی جان و زخمی افتاده بودند

پاسخ به محسن

مریم 31 مرداد 1400

سلام.وقت بخیر.پدر من ساعتای 5 صبح یه خواب دیده خواستم تعبیرش کنین.خواب دیده که پدر و مادر و برادرش (که تو واقعیت فوت کردن) یه کامیون واسه پدرم گوشت قرمز خام اوردن و میگن که با این گوشتا واسه خودش ساختمان بسازه.و دیده که چند نفر با اون گوشتا دارن ساختمان واسه پدرم میسازن(اون افرادی که ساختمان میساختن هم تو واقعیت فوت شدن)
بعد تو خواب دید که یه سگ سیاه سفید با چهره ی زشت به بابام حمله کرد ولی پدرم نترسید و اون سگ هم نتونست اسیبی بزنه ولی سگ یدفه به شکل یه دختر زیبا درومد.
با تشکر

پاسخ به مریم

علی 21 تیر 1400

سگی که پوستش سیاه و سفید باشه شبیه شکاری...تعبیرش چیه....ممنون

پاسخ به علی

رضا صالح 25 بهمن 1400

سلام خسته نباشید. در خواب دیدم دوتا سگ نسبتا کوچک سیاه خانگی اومدن تو آپارتمان ما که انگار طبقه پنجم بودیم اما مکانش برام غریبه بود اما میدونستم خونه خودمه و سگها هم آرام بودند من عصبانی شدم یکیشونو که نشسته بود گرفتم همون لحظه ادرار کرد به لباسمو و به روی زمین و من بیشتر عصبانی شدم و داد زدم این سگها را کی راه داده تو خونه و بلندش کردم رفتم طرف تراس که یه حفاظ سیمانی داشت همون لحظه که داشتم میرفتم طرف تراس اون یکی سگ سیاه هم دوید و رفت رو لبه همون دیوار تراس نشست وقتی من رسیدم لب تراس اون سگه که نشسته بود از ترسش خودشو پرت کرد پایین و اون یکی سگ هم که من گردنشو گرفته بودم اونم خودم پرتش کردم پایین که در همین لحظه بیدار شدم . ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید.

پاسخ به رضا صالح

مینا 30 آذر 1400

خواب دیدم سگ سیا و سفیدی کمین‌ کرده و با حرص مرا نگا میکند دوسه بار خواستم دورش کنم ولی دوبار حمله ور شد و هر بار از انگشت اشاره ام گاز میگرفت طوری ک درد کمی داشت ولی خوده حیوان استرس زا بو چون هیکلی و عصبانی بنظر میرسید.

پاسخ به مینا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید