وزنه برداری

شرایط مبهم وزنه برداران ایران برای اعزام به گزینشی المپیک

به گزارش خبرنگاران، با توجه به صدور دعوت نامه برای علی هاشمی و کیانوش رستمی دو وزنه بردار کشورمان برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک 2020 در کشور کلمبیا، قرار بود این نفرات راهی کلمبیا شوند، اما محدودیت های سفر به این کشور با توجه به تغییر در راستا پرواز...

14 اردیبهشت 1399