جداول قد و وزن بچه ها

به گزارش اهدا بلاگ، قد و وزن دو شاخص مهم رشد فیزیکی در بچه ها است و در معین نیازهای تغذیه ای و بعلاوه ناهنجاریهای رشد، در صورت وجود مفید هستند. مقاله حاضر برای بچه ها و نوزادان، محدوده تندرستی و بعلاوه میانگین مقادیر قد و

جداول قد و وزن بچه ها

نویسنده: حمید وثیق زاده انصاری

منبع:راسخون

قد و وزن دو شاخص مهم رشد فیزیکی در بچه ها است و در مشخص نیازهای تغذیه ای و بعلاوه ناهنجاریهای رشد، در صورت وجود مفید هستند. مقاله حاضر برای بچه ها و نوزادان، محدوده تندرستی و بعلاوه میانگین مقادیر قد و وزن را ارائه نموده است.

اوایل دوران کودکی، به جهت رشد فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی یک فرد مرحله مهمی می باشد. نظارت و آنالیز قد و وزن یکی از راه های ارزیابی تغییرات فیزیکی در حال وقوع در این مرحله است.

مواردی که در زیر آمده، آنالیز های ساده ای را در خصوص سن تعیین رشد طبیعی، و بعلاوه جداول قد و وزن بچه ها انجام داده است. این اطلاعات از دستورالعمل ها و نمودارهای رشدی که به وسیله مراکز پیشگیری و کنترل بیماری(CDC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ارائه شده، استخراج شده است. که میانگین قد و وزن متناظر بچه ها را با توجه به سن تعیینی فراهم نموده اند. جداول وزن که نشان دهنده محدوده طبیعی قد و وزن می باشد هم تهیه شده است.

از 0 تا 1 سالگی

چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟

در طول شش ماه نخست، وزن به سرعت افزایش می یابد و به طور پیوسته هم بر قد افزوده می گردد.

تا سنین 6-4 ماهگی، وزن نوزاد حداقل دو برابر وزن هنگام تولد خواهد بود.

در طول سنین 12-6 ماهگی، افزایش مداومی در وزن و قد وجود خواهد داشت. (این افزایش در وزن و قد به سرعتی که در طول 6 ماه نخست تولد مشاهده شد، نخواهد بود.)

دختران

محدوده طبیعی

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

0

218ر4-404ر2

832ر52-466ر45

1

488ر5-175ر3

658ر57-784ر49

2

622ر6-7ر8

214ر61-054ر51

3

53ر7-536ر4

008ر64-626ر55

4

255ر8-99ر4

548ر66-658ر57

5

845ر8-443ر5

58ر68-69ر59

6

344ر9-715ر5

358ر70-214ر61

7

798ر9-987ر5

882ر71-738ر62

8

16ر10-26ر6

406ر73-008ر64

9

523ر10-486ر6

93ر74-278ر65

10

886ر10-668ر6

454ر76-548ر66

11

204ر11-849ر6

724ر7-818ر67

میانگین مقادیر

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

0

13ر3

276ر49

1

354ر4

848ر53

2

307ر5

134ر56

3

033ر6

944ر59

4

622ر6

23ر62

5

167ر7

262ر64

6

53ر7

786ر65

7

893ر7

31ر67

8

21ر8

834ر68

9

528ر8

104ر70

10

8ر8

628ر71

11

026ر9

898ر72

پسران

محدوده طبیعی

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

0

4ر4-449ر2

594ر53-974ر45

1

806ر5-402ر3

674ر58-8ر50

2

076ر7-309ر4

484ر62-356ر54

3

029ر8-035ر5

532ر65-404ر57

4

754ر8-579ر5

072ر68-69ر59

5

117ر9-987ر5

104ر70-468ر61

6

843ر9-35ر6

882ر71-246ر63

7

297ر10-668ر6

406ر73-77ر64

8

705ر10-895ر6

93ر74-294ر66

9

022ر11-167ر7

454ر76-564ر67

10

385ر11-348ر7

978ر77-834ر68

11

703ر11-575ر7

248ر79-85ر69

میانگین مقادیر

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

0

357ر3

784ر49

1

445ر4

864ر54

2

579ر5

42ر58

3

396ر6

468ر61

4

985ر6

008ر64

5

53ر7

04ر66

6

98ر7

564ر67

7

301ر8

008ر69

8

618ر8

612ر70

9

89ر8

882ر71

10

117ر9

152ر73

11

435ر9

422ر74

از 1 تا 2 سالگی

چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟

مجموع افزایش وزن در طول این سال 6-3 پوند (722ر2-361ر1 کیلو گرم) خواهد بود.

مجموع افزایش قد تا خاتمه سال دوم، 5-3 اینچ (7ر12-62ر7 سانتی متر) خواهد بود.

دختران

محدوده طبیعی

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

12

476ر11-031ر7

74ر78-834ر68

13

793ر11-212ر7

518ر80-85ر69

14

111ر12-394ر7

788ر81-12ر71

15

338ر12-575ر7

058ر83-136ر72

16

655ر12-711ر7

074ر84-898ر72

17

927ر12-893ر7

344ر85-914ر73

18

2ر13-029ر8

614ر86-93ر74

19

472ر13-21ر8

63ر87-692ر75

20

744ر13-391ر8

646ر88-708ر76

21

016ر14-573ر8

662ر89-47ر77

22

288ر14-709ر8

932ر90-486ر78

23

56ر14-89ر8

948ر91-248ر79

میانگین مقادیر

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

12

253ر9

168ر74

13

525ر9

184ر75

14

752ر9

454ر76

15

979ر9

724ر77

16

206ر10

486ر78

17

433ر10

756ر79

18

614ر10

772ر80

19

841ر10

788ر81

20

068ر11

804ر82

21

294ر11

566ر83

22

521ر11

836ر84

23

748ر11

598ر85

پسران

محدوده طبیعی

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

12

975ر11-756ر7

518ر80-12ر71

13

292ر12-938ر7

788ر81-136ر72

14

565ر12-074ر8

058ر83-152ر73

15

837ر12-255ر8

328ر84-168ر74

16

154ر13-437ر8

344ر85-93ر74

17

381ر13-573ر8

614ر86-946ر75

18

653ر13-754ر8

63ر87-962ر76

19

925ر13-89ر8

646ر88-724ر77

20

152ر14-072ر9

916ر89-486ر78

21

47ر14-208ر9

932ر90-502ر79

22

742ر14-389ر9

948ر91-264ر80

23

014ر15-525ر9

964ر92-772ر80

میانگین مقادیر

سن (ماه)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

12

662ر9

692ر75

13

888ر9

962ر76

14

115ر10

978ر77

15

297ر10

248ر79

16

523ر10

264ر80

17

75ر10

28ر81

18

932ر10

296ر82

19

158ر11

312ر83

20

34ر11

074ر84

21

567ر11

09ر85

22

748ر11

106ر86

23

929ر11

868ر86

از 2 تا 20 سالگی

چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟

افزایش وزن ثابت 5 پوند (268ر2 کیلوگرم) در هر سال تا سن 5 سالگی وجود خواهد داشت.

جهشی ناگهانی در رشد مابین سنین 9 و 15 سال وجود دارد که شامل افزایش وزن 10-8 پوند (536ر4-629ر3 کیلوگرم) در هر سال خواهد بود.

دختران

محدوده طبیعی

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

2

56ر14-206ر10

44ر91-01ر80

3

01ر17-567ر11

33ر100-63ر87

4

003ر20-927ر12

95ر107-98ر93

5

587ر23-742ر14

57ر115-33ر100

6

762ر26-329ر16

19ر123-68ر106

7

844ر30-917ر17

81ر130-522ر112

8

834ر35-958ر19

668ر137-11ر118

9

823ر40-772ر21

51ر143-19ر123

10

4ر47-948ر24

098ر149-127

11

07ر53-669ر27

94ر154-08ر132

12

235ر61-844ر30

56ر162-138ر43

13

678ر66-019ر34

656ر168-288ر145

14

668ر71-875ر37

45ر171-098ر149

15

75ر75-37ر40

72ر172-13ر151

16

018ر78-864ر42

228ر173-892ر151

17

925ر78-998ر43

228ر173-4ر152

18

286ر80-906ر44

99ر173-908ر152

19

647ر81-813ر45

99ر173-162ر153

20

554ر82-266ر46

99ر173-162ر153

میانگین مقادیر

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

2

02ر12

09ر85

3

288ر14

98ر93

4

422ر15

33ر100

5

917ر17

95ر107

6

958ر19

57ر115

7

453ر22

158ر121

8

855ر25

27ر128

9

123ر28

35ر133

10

978ر31

43ر138

11

968ر36

018ر144

12

504ر41

86ر149

13

813ر45

718ر156

14

627ر47

75ر158

15

163ر52

766ر159

16

524ر53

56ر162

17

431ر54

56ر162

18

699ر56

068ر163

19

153ر57

322ر163

20

06ر58

068ر163

پسران

محدوده طبیعی

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

2

969ر14-342ر10

202ر92-518ر80

3

463ر17-839ر11

092ر101-408ر89

4

958ر19-154ر13

728ر109-25ر95

5

814ر23-969ر14

078ر116-092ر101

6

762ر26-556ر16

444ر123-188ر107

7

844ر30-37ر18

302ر130-03ر113

8

927ر34-412ر20

922ر137-618ر118

9

916ر39-453ر22

51ر143-698ر23

10

586ر45-401ر25

352ر149-27ر128

11

586ر45-442ر27

94ر154-08ر132

12

967ر58-164ر30

29ر161-16ر137

13

317ر65-793ر33

169ر164-002ر143

14

348ر72-102ر38

038ر177-114ر150

15

245ر78-957ر41

118ر182-646ر156

16

781ر82-947ر46

42ر185-782ر160

17

224ر88-349ر50

944ر186-56ر162

18

626ر91-936ر51

452ر187-83ر163

19

44ر93-431ر54

214ر188-592ر164

20

481ر95-565ر55

722ر188-1ر165

میانگین مقادیر

سن (سال)

وزن (کیلوگرم)

قد(سانتی متر)

2

474ر12

868ر86

3

061ر14

25ر95

4

329ر16

362ر102

5

37ر18

22ر109

6

638ر20

57ر115

7

906ر22

92ر121

8

628ر25

016ر128

9

576ر28

35ر133

10

978ر31

43ر138

11

607ر35

51ر143

12

916ر39

098ر149

13

359ر45

21ر156

14

802ر50

83ر163

15

019ر56

18ر170

16

781ر60

482ر173

17

41ر64

26ر175

18

905ر66

768ر175

19

946ر68

53ر176

20

307ر70

038ر177

جداول قد و وزنی که در بالا آورده شده، صرفاً ابزار مرجع و یا دستورالعملهایی جهت درک میانگین مقدار گیری در یک سن تعیین می باشند. قد و وزن دقیق، تحت شرایط محیط زیست، قومیت، رژیم غذایی، و ساختار ژنتیکی تفاوت می نماید. راه ایده آل برای ارزیابی رشد، شناسایی فرایند رشد کودک خود، و توجه به انحراف و مغایرت از این فرایند می باشد.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و قصد جایگزینی توصیه متخصص این امر را ندارد.

منبع: راسخون
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 1023

به "جداول قد و وزن بچه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جداول قد و وزن بچه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید